Tidningar och papper

En bunt tidningar.

Fyra gånger per år kan du som bor i Leksand och Rättvik ställa ut din gröna tunna fylld med tidningar, kontorspapper och reklam. 2020 är det sista året denna tjänst kommer att erbjudas eftersom det från och med 2021 krävs tillstånd för att samla in förpackningar och tidningar. Här kan du läsa mer om detta.

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) är tidningsinsamlingen i Leksand och Rättvik inställd tills vidare eftersom vi måste säkerställa att vi har resurser för att klara av ordinarie sophämtning. Vi hänvisar dig som har ett grönt kärl att lämna dina tidningar vid närmaste återvinningsstationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi hämtar tidningar under en vecka i taget respektive kommun. Vår entreprenör bestämmer själv i vilken ordning de olika områdena körs. Det innebär att du måste ställa ut kärlet senast 06.00 på måndagen oavsett var i kommunen du bor.

OBS! För dig som inte har sophämtning i egna kärl vid din fastighet utan lämnar ditt avfall vid ett så kallat gemensamt hämtställe gäller att du måste placera ditt gröna kärl där.

Hämtningsveckor Rättvik 2020:

Hämtningsveckor Leksand 2020:

Gör så här

  • Lägg tidningar och reklam i det gröna kärlet
  • Placera, om möjligt, kärlet 0,5-1,5 meter från vägkanten för att undvika att kärlet står i vägen för trafiken.
  • Låt kärlet stå kvar tills det har blivit tömt.

Tänk på

Locket måste gå att stänga helt så att inte papper flyger ut vid tömningen.

OBS! Endast tidningar, kontorspapper och reklam. Pappersförpackningar sorteras separat och lämnas på en återvinningsstation.

Om ditt kärl inte har blivit tömt

Under varje hämtningsperiod kommer det att finnas information om vilka områden vi har hämtat tidningar i på vår webbplats. Om vi har varit i ditt område men ditt kärl ändå inte har blivit tömt kontaktar du vår kundservice på 020-200 210 eller info@dvaab.se så hjälper vi dig.

Här hittar du driftinformationen.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .