Tidningar och papper

En bunt tidningar.

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) är tidningsinsamlingen i Leksand och Rättvik inställd tills vidare. Detta för att vi och vår entreprenör måste prioritera och säkerställa att det finns resurser för att ordinarie sophämtning ska fungera.


Fyra gånger per år kan du som bor i Leksand och Rättvik ställa ut din gröna tunna fylld med tidningar, kontorspapper och reklam. 2020 är det sista året denna tjänst kommer att erbjudas. Anledningen är att det från och med 2021 krävs tillstånd för att samla in förpackningar och tidningar vilket du kan läsa mer om under "Bostadsnära insamling".

Vi hämtar tidningar under en vecka i taget respektive kommun. Vår entreprenör bestämmer själv i vilken ordning de olika områdena körs. Det innebär att du måste ställa ut kärlet senast 06.00 på måndagen oavsett var i kommunen du bor.

OBS! För dig som inte har sophämtning i egna kärl vid din fastighet utan lämnar ditt avfall vid ett så kallat gemensamt hämtställe gäller att du måste placera ditt gröna kärl där.

Hämtningsveckor Rättvik 2020:

 • Vecka 9 - ställ ut ditt kärl senast 06.00 måndagen 24 februari
 • Vecka 21 - ställ ut ditt kärl senast 06.00 måndagen 18 maj
 • Vecka 36 - ställ ut ditt kärl senast 06.00 måndagen 31 augusti
 • Vecka 49 - ställ ut ditt kärl senast 06.00 måndagen 30 november

Hämtningsveckor Leksand 2020:

 • Vecka 10 - ställ ut ditt kärl senast 06.00 måndagen 2 mars
 • Vecka 22 - ställ ut ditt kärl senast 06.00 måndagen 25 maj
 • Vecka 37 - ställ ut ditt kärl senast 06.00 måndagen 7 september
 • Vecka 50 - ställ ut ditt kärl senast 06.00 måndagen 7 december

Gör så här

 • Lägg tidningar och reklam i det gröna kärlet
 • Placera, om möjligt, kärlet 0,5-1,5 meter från vägkanten för att undvika att kärlet står i vägen för trafiken.
 • Låt kärlet stå kvar tills det har blivit tömt.

Tänk på

Locket måste gå att stänga helt så att inte papper flyger ut vid tömningen.

OBS! Endast tidningar, kontorspapper och reklam. Pappersförpackningar sorteras separat och lämnas på en återvinningsstation.

Om ditt kärl inte har blivit tömt

Under varje hämtningsperiod kommer det att finnas information om vilka områden vi har hämtat tidningar i på vår webbplats. Om vi har varit i ditt område men ditt kärl ändå inte har blivit tömt kontaktar du vår kundservice på 020-200 210 eller info@dvaab.se så hjälper vi dig.

Här hittar du driftinformationen.