Publicerad 2019-11-19

Akut underhållsarbete i Lisselby, Leksand


Uppdatering 2019-11-19 kl. 15:15

Arbetet är nu slutfört och vattnet är påsläppt.
_____________________________________________________________________________________________________________________

På grund av en akut vattenläcka har vi stängt av vattnet för boende på delar av Rönnvägen, Skolvägen och Gamla Siljansnäsvägen idag den 19/11.

Tankvagn med vatten står på skolans parkering på Skolgatan.

Vi beräknar att vattnet skall vara åter ca. kl. 16:00.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms