Informationsmaterial

Här samlar vi informationsmaterial, broschyrer och utbildningsmaterial för dig som vill veta mer om vatten, avfall och miljö.

Folder om våra tjänster och avgifter

Foldrarna innehåller information som på ett enkelt sätt beskriver våra tjänster och de vanligaste avgifterna för permanent- och fritidsbebodda småhus.

Här kan du ladda ner foldern med årets taxor för just din kommun:

Informationsblad med sophämtningsschemat


Här kan du redan nu ladda ner Informationsbladet för just din kommun:


Vi vet att det är många av er kunder som har tyckt om miljöalmanackan och det är vi glada för. Från och med år 2018 levererar vi istället ett informationsblad som vi hoppas att ni kommer att uppskatta.

Informationsbladet innehåller hämtningsscheman för sopbilen, öppettider för återvinningscentralen samt tips och råd.

Miljöalmanackan har varit en dyr produkt både att producera samt distribuera och allt fler använder i dag digitala kanaler för informationshämtninglänk till annan webbplats. Då Dala Vatten och Avfall AB är ett icke vinstdrivande hållbarhetsföretag, valde vi inför 2018 att lägga ner miljöalmanackan.

Effekterna på miljön och kostnaderna:
Informationsbladet har mindre miljöpåverkan än miljöalmanackan, konkret så sparar vi över en halv miljon A4-papper. Informationsbladet trycks i 35.000 ex och vi trycker på miljömärkt papper.

Kostnaden för produktion samt distribution minskar till hälften.

Leverans, tillgänglighet och synpunkter:
Om informationsbladet inte landat i er postlåda innan nyår, kontakta oss och meddela namn samt bostadsadress så skickar vi er ett exemplar.

Informationsbladet kommer även att finnas tillgängligt på respektive kommuns bibliotek och kommunhusens receptioner.

Har ni frågor kring innehållet i informationsbladet eller synpunkter på vår webbplats, skicka gärna ett mail till info@dvaab.se

Sorteringsinformation på flera språk

Få rätt avfall på rätt plats med hjälp av de här informationsaffischerna!

Sorteringsaffischer på flera språk

Dekaler till ditt soprum - nu också på flera språk

Här finns information att sätta upp i ditt soprum för att förbättra sorteringen (och därmed minska mängden restavfall) och förbättra miljön i matavfallskärlen.

Via länkarna hittar ni även information på flera språk. Språken utöver svenska och engelska är i tur och ordning somaliska, arabiska och tigrinja (talas i norra Etiopien och Eritrea):

 

Miniatyr av dekal för matavfall.
Miniatyr av dekal för matavfall.
Miniatyr av dekal för restavfall.
Miniatyr av dekal för restavfall.

Här samlar vi länkar och material att använda i skolarbete