Hjälp att bekämpa lupiner

Leksands kommunen fortsätter sitt lupinprojekt med att uppmuntra till lupinbekämpning och tillhandahåller viss service:

Stora, genomskinliga plastsäckar på 250 liter (4/hushåll) finns att hämta gratis på återvinningscentralen (Åvc) i Limhagen, säckarna med lupiner ska sedan slängas i brännbart avfall.

Större mängder
Har man bekämpat stora mängder eller inte har någon möjlighet att själv transportera fyllda säckar till Limhagen kan man få hjälp med transport. OBS! Använd de genomskinliga säckarna. Mejla exakt adress och antal säckar till lupiner@leksand.se Ärenden hanteras sedan så största möjliga samordning sker, vilket innebär att det kan dröja lite innan hämtning.

Om lupiner
Lupinen är en så kallad invasiv art och sprider sig på bekostnad av många andra arter. Nu vill vi uppmuntra till bekämpning!

Lupinerna tar över, bland annat där våra traditionella ängsväxter haft en fristad, till exempel längs vägrenarna. Växter som prästkragar, kattfot, nattviol, tjärblomster och gulmåra har inte en chans mot de storväxta lupinerna.


Läs mer om Leksand kommuns Lupinprojekt >länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster