Är återvinningsstationen överfull?

FTI_logga

Midsommarhelgens firande har nått sin kulmen och det är nu många som behöver slänga sitt avfall. Tidningar och alla förpackningar av glas, plast, papper och metall ingår i det återvinningssystem som ska sorteras ut och lämnas vid någon av de återvinningsstationer (ÅVS) som finns utplacerade runtom i kommunerna.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI AB), www.ftiab.selänk till annan webbplats, som ansvarar för att samla in och återvinna det material som lämnas vid återvinningsstationerna. Om det är stökigt eller överfullt vid en återvinningsstation kontaktar du dem på 0200-88 03 11 eller gör en felanmälan här >länk till annan webbplats.

Hanteringen av återvinningsstationerna har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på uppdrag av regeringen då de 1994 införde producentansvar för förpackningar och tidningar. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.