Värmebölja och vattenbrist

Värmen orsakar att vattenförbrukningen ökar i våra kommuner vilket i sin tur orsakar högre belastning på våra vattenverk. De kommande veckorna kommer trycket på våra vattenreservoarer vara hårt och vi vill därmed be alla medborgare och besökare att varsamma med vattenförbrukningen. För att våra vattenverk ska klara av trycket behöver vi alla använda vattnet klokt.

Läs mer om hur du kan spara på vattenförbrukningen och var vattenbristen riskerar att påverka dig.