Förbered dina sopkärl inför vintern

Om du inte redan har tvättat dina sopkärl invändigt efter sommaren är det hög tid nu. Genom att se till att kärlen är rena och torra inuti minskar risken för att soppåsar fryser fast när minsugraderna slår till.

Fastfrusna matavfallspåsar som blivit kvar i kärlet efter sophämtning är ett vanligt problem vid minusgrader vintertid men redan när de första frostnätterna kommer under senhösten kan påsarna frysa fast.

Som fastighetsägare ansvarar du för skötseln av dina kärl, i det ingår att hålla dem rena men också att underlätta hämtningen av ditt avfall genom att bl.a. se till att soppåsar och matavfallspåsar är lösa inför sophämtningen. Ta gärna del av våra tips för dina avfallskärl, där hittar du även mer information om hur du gör för att undvika att matavfallspåsar fryser fast i kärlen.