Vintertips för en lyckad sophämtning

Du som fastighetsägare är ansvarig för att kärlen går att tömma när vi hämtar ditt avfall. Vintertid kräver det ofta en extra insats av dig då snö, halka och minusgrader försvårar arbetet för chaufförerna. För att vi ska kunna tömma dina kärl måste de stå lättillgänliga vid vägkanten och soppåsarna i dem ska vara lösa.

Så här underlättar du sophämtningen och får ditt kärl tömt

Via länken nedan kommer du till vår sida med tips för dina avfallskärl och hur du undviker att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet, se rubrikerna "Soppåsar som fastnat eller frusit fast" och "Hantera kärlen på vintern".

http://www.dalavattenavfall.se/avfall-och-atervinning/vi-hamtar-ditt-avfall/tips-for-dina-avfallskarl.html