Viktigt - om sophämtning i övergången mellan vinter och vår

Vi befinner oss just nu i en period där våren är på väg samtidigt som vintern inte riktigt vill släppa greppet. När vädret växlar mellan plus- och minusgrader gör ishalka det svårt för sopbilarna att komma fram överallt. Påsarna i sopkärlen riskerar dessutom att frysa fast när kylan slår till.

För att underlätta chaufförernas arbete och möjliggöra tömning av era kärl vill vi därför be er att tänka på följande:

  • Sanda vägen vid ditt sopkärl, särskilt viktigt är det om ditt kärl står i en backe.
  • Vid snöfall – skotta på och runt ytan där kärlet ska stå vid sophämtningen.
  • Håll matavfallspåsarna torra som möjligt så minskar risken för att de fryser fast.
  • Se till att påsarna i sopkärlen är lösa, ruska på kärlen och peta loss fastfrusna påsar inför sophämtning.