Sophämtning var 8:e vecka - för dig som är duktig på att sortera!

Du vet väl om att det är möjligt att få tömning av det grå kärlet var 8:e vecka istället för var fjärde?

Många hushåll är små eller helt enkelt bara väldigt duktiga på att sortera ut tidningar och förpackningar vilket gör att det inte blir många påsar brännbart restavfall som slängs i det grå kärlet under en månad. Då finns möjligheten att få det grå kärlet tömt var 8:e vecka istället för var fjärde. Hämtningsavgiften blir då också lägre.

Du hittar uppgifter om de olika hämtningsavgifterna i avfallstaxan för din kommun.

Anmälan om hämtning var 8:e vecka görs på en särskild blankett.