Latrin ska lämnas på Återvinningscentralen

Vi har återkommande problem med att säckar och kärl med latrin från torrtoaletter/utedass slängs i våra containrar för hushållsavfall som vi har utplacerade runt om i våra kommuner. Dessa containrar är till för att de kunder som inte har egna avfallskärl vid sin fastighet ska kunna lämna sina soppåsar. De är inte avsedda för något annat avfall så som t.ex. grovavfall eller latrin.

Latrin ska och får endast lämnas på våra återvinningscentraler där du också köper latrintunnor. 

När latrin hamnar i sopbilen som tömmer containrarna blir resultatet som på bilden nedan. Innehållet rinner ut och skapar en mycket otrevlig och ohygienisk arbetsmiljö för chaufförerna.