Tidningsinsamling i Rättvik, vecka 34

Fyra gånger per år kan du som bor i Rättviks kommun ställa ut ditt gröna kärl fyllt med tidningar, kontorspapper och reklam. Vecka 34 är det dags för årets tredje hämtningstillfälle

Ställ ut kärlet senast kl. 06.00 måndagen 19 augusti — samma datum oavsett var i kommunen du bor.

Låt kärlet stå kvar tills det har blivit tömt, vilket sker inom en vecka om inga förseningar uppstår. Vi uppdaterar löpande vilka områden som har körts samt eventuella förseningar på sidan för driftinformation >

Om vi har kört ditt område men missat att tömma ditt gröna kärl - kontakta omgående vår kundservice på 020-200 210.

Tänk på:

  • Om det är möjligt ställ kärlet på din infart 0,5-1,5 meter från vägkanten.
  • Locket måste gå att stänga helt, annars kan papper och tidningar flyga ur när kärlet töms.
  • Lägg inga pappersförpackningar i kärlet - dessa lämnar du på närmaste återvinningsstation.
  • Om du inte har egna kärl vid din fastighet utan lämnar dina soppåsar vid ett så kallat gemensamt hämtställe måste ditt gröna kärl placeras där för att vi ska kunna tömma det.