Formulär för förlängt hämtningsintervall


Här är det enkelt att anmäla om förlängt hämtningsintervall för brännbart restavfall.

Vid förlängt hämtningsintervall hämtas brännbart restavfall (grå kärlet) var 8:e vecka. Storleken på kärlet ska vara det som normalt används, 190 liter.

Från och med 2021-01-01 är det möjligt att kombinera delning med hämtning var åttonde vecka. Anmälan om detta görs på blankett för delning.

Läs igenom villkoren, som ligger längst ner på den här sidan.

Ange gärna en e-postadress så kan vi på ett enkelt sätt skicka dig en bekräftelse samt information om vilka datum ditt kärl kommer att tömmas. Om ingen e-postadress anges skickar vi istället detta i ett brev.

Anmälan för fastighet i: * (obligatorisk)
Välj kommun där fastigheten ligger.
Anmälan för fastighet i:


Personuppgifter
Personuppgifter


VILLKOR FÖR FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL

Avfallskärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas och kärlet får inte bli så tungt att det uppstår uppenbara svårigheter att flytta det. Kärlet ska dras in på gården och endast stå ute vid tömningsplatsen när det ska tömmas så att det inte töms oftare än intervallet anger.

Efterföljs ej ovanstående, eller om olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt uppstår kan det förlängda hämtningsintervallet återkallas.

Märkning av kärlet
Avfallskärlet kommer att märkas med en dekal med siffran åtta, det gör vi för att underlätta chaufförernas arbete.

Anmälan
En bekräftelse på anmälan kommer att skickas till dig, tillsammans med information om vilka dagar ditt kärl kommer att tömmas under året.

Ändrade förhållanden
Ändras förhållandena som t ex vid ägarbyte, måste ny anmälan göras.

Behandling av personuppgifter:
I och med att du skickar formuläret ovan godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration av din anmälan.
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att de ändras, läs mer här.