Publicerad 2019-12-06

Underhållsarbete på ledningsnätet i Utby och Västgärde, Rättvik

Måndagen den 9 december kommer vi att utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet för boende i Utby och Västgärde i Rättviks kommun. Detta innebär att vattnet stängs av mellan kl. 8:00 - 16:00 för boende i området.

Vi rekommenderar att berörda tappar upp vatten i förväg.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått utskicket kan hen enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet när det kommer tillbaka ser missfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Även om det kan upplevas som obehagligt så är det ofarligt att dricka det missfärgade vattnet. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .