Publicerad 2020-02-19

Akut underhållsarbete Backbyn, Siljansnäs

På grund av ett akut underhållsarbete kommer vi att stänga av vattnet för boende i delar av Backbyn i siljansnäs med start kl 11:00 idag.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Vi beräknar att vattnet skall vara åter i ikväll kl. 20:00.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk: http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html.