Publicerad 2020-03-03

Försenad sophämtning p.g.a. snö och halka

Snö, modd och is gör att det är svårt för sopbilarna att ta sig fram överallt. Det kan därför bli förseningar i sophämtningen under tisdagen 3/3.

Låt kärlen stå framme tills vi har tömt dom, tänk på:

  • att se till att hålla rent från snö runt kärlen, ta bort eventuella plogvallar framför och runt kärlen, annars kan inte sopbilen lyfta dem.
  • att se till att matavfallspåsarna i kärlen är lösa så underlättar du chaufförens jobb och får hela kärlet tömt.

Ta gärna del av vår information kring sophämtning vintertid.

Vi uppdaterar informationen efterhand.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .