Publicerad 2020-04-06

Akut vattenläcka Vålsveden, Rättvik

På grund av skada vid ett vägarbete påverkas en vattenledning mellan Vålsveden och fyrklöverns stugby. Reparationsarbete pågår och vattnet beräknas vara åter inom kort.

Uppdatering 2020-04-07
Ledningen är nu lagad.

Uppdatering 2020-04-06 kl. 10:45
Ledningen där läckan finns är nu bortkopplad och vattent leds om, alla berörda fastigheter ska därför ha fått vattnet åter.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.