Publicerad 2020-04-29

Spolning av vattenledningsnätet i Ovanmyra, Rättviks kommun

Under vecka 20 kommer vi att spola vattenledningsnätet i Ovanmyra.

Vi spolar på nätterna (22-03), tisdag 12 maj - fredag 15 maj.

Underhållsarbeten kan resultera i att vattnet tillfälligt blir missfärgat och/eller att luft samlas i ledningarna - spola därför försiktigt tills vattnet är klart igen och luften i vattnet är borta. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Spolningen görs för att hålla vattenledningsnätet rent från oönskade beläggningar.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms


Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .