Publicerad 2020-04-29

Spolning avloppsledningar Rännarhedsvägen Gagnefs kommun

Mellan klockan 8:00 och 13:00 onsdagen den 29 april, kommer vi utföra spolning av avloppsledningar längs Rännarhedsvägen.

Spolningen kan komma att höras via ert avlopp och framkomligheten längs vägen kan tillfälligt påverkas.

Ibland kan spolningen påverka vattenlåsen i omkringliggande fastigheter. För att undvika avloppslukt i er fastighet kan ni med fördel kontrollera och fylla på vattenlåsen i golvbrunnarna efter vår spolning.

SMS har skickats till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .