Publicerad 2020-06-23

Underhållsarbete Käringberget, Leksands kommun

Onsdag 24 juni behöver vi utföra reparationsarbete på ledningsnätet på Käringberget, Leksands kommun.

Under reparationen behöver vi stänga av vattnet för fastigheter utmed Storgärdsvägen, Timmermansvägen och . Gärdesvägen. Vattnet kommer vara avstängt mellan kl. 08.00 - 14.00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms