Publicerad 2020-06-23

Underhållsarbete Mockfjärd, Gagnefs kommun

Som en del av vårt underhållsarbete kommer vi att montera en flödesmätare på huvudvattenledningen i Mockfjärd. Detta för att få bättre överblick på vattenflödet i Mockfjärd.

Vattnet kommer att stängas av i hela Mockfjärd, natten mellan kl. 22.00 tisdagen den 30/6 och kl. 04.00 onsdagen den 1/7.

Förbered er inför avstängningen med att tappa upp det vatten ni har behov av under avstängningen.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. 

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .