Publicerad 2020-06-25

Trasig säkring vid pumpstation Hjortnäs, Leksands kommun

Vid en tillsyn i Hjortnäs, Leksands kommun, upptäckte vi idag 25 juni att en säkring i en pumpstation hade gått sönder. Felet är nu åtgärdat och extra tillsyn av pumpstationen är nu schemalagd.

Felet i pumpstationen har inneburit att avloppsvatten har runnit ut i Siljan. Vi bedömer att mängden utsläpp kan vara upp till 5 kubik men troligtvis mycket mindre.

En anmälan om felet lämnas enligt regelverket in till miljökontoret för behandling av ärendet. Miljökontoret bedömer om vidare åtgärder kommer vidtas.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .