Publicerad 2020-07-30

Försenad sophämtning trakt 7 & 8, Smedby, Västannor, m.fl. Leksands kommun

Uppdatering 2020-07-31 07:54

Vi hann köra klart både trakt 7 och 8 under torsdagen.

Ursprunglig information

Sophämtningen i trakt 8 (Smedby, Hagen, Västannor) samt för enstaka fastigheter i trakt 7 (Yttermo) kan komma att bli försenad under torsdagen 30/8. Låt era kärl stå kvar vid hämtstället tills de blir tömda.

Vi uppdaterar driftinformationen efter hand.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .