Publicerad

Försenad sophämtning i Siljansnäs, Leksand

På grund av trasig sopbil blir sophämtningen i siljansnäs försenad idag den 23/12. Gäller trakt 17 & 18.

Vår entreprenör meddelar att reparationen av bilen pågår och att de räknar med att kärlen kommer att tömmas under dagen eller kvällen. Låt därför era kärl stå kvar vid hämtstället tills sopbilen har varit där. Kom ihåg att se till att matavfallspåsarna i det bruna kärlet är lösa, fastfrysta påsar måste tas loss för att vi ska kunna tömma kärlet.