Publicerad

Akut vattenläcka i området kring Hällebergsväg, Lilla Industriområdet i Rättvik.

En akut vattenläcka har uppkommit som påverkar vattenleveransen till Hällebergs väg, lilla industriområdet i Rättvik. Vattnet är nu avstängt och reparationsarbetet har påbörjats och vi inväntar mer information kring vattenläckan.

Ibland kan reparationsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.