Publicerad

Försenad sophämtning trakt 13 & 14, Leksands kommun

På grund av halka kommer sophämtningen att utföras senare än vanligt i dag tisdag 4/1. Vi hämtar ert avfall så snart vi har möjlighet, dock tidigast i morgon onsdag. Låt därför era kärl stå kvar vid hämtstället tills sopbilen har varit där.

Tänk på att placera kärlen så att de inte står i vägen för de fordon som ska sanda vägarna och göra dem framkomliga för sopbilen. Ställ kärlen på eller intill din infart, som längst 1,5 meter från vägen.

Det är viktigt att ni tar loss fastfrusna matavfallspåsar så underlättar ni chaufförens jobb och få hela kärlet tömt.

SMS skickas till berörda, vet du någon som inte har fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms Länk till annan webbplats., där kan även du som inte vill ha fler SMS från oss avanmäla ditt mobilnummer.