Publicerad

Försenad sophämtning trakt 15 & 16, Dala Floda, Gagnefs kommun

På grund av trasig sopbil har vår entreprenör meddelat hämtningen ej kan slutföras idag i Dala Floda, Gagnefs kommun. Vi hämtar ert avfall under måndagen den 10 januari. Låt därför era kärl stå kvar vid hämtstället tills sopbilen har varit där.

Tänk på att placera kärlen så att de inte står i vägen för de fordon som ska sanda vägarna och göra dem framkomliga för sopbilen. Ställ kärlen på eller intill din infart, som längst 1,5 meter från vägen.

Det är viktigt att ni tar loss fastfrusna matavfallspåsar så underlättar ni chaufförens jobb och få hela kärlet tömt.

SMS skickas till berörda, vet du någon som inte har fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats., där kan även du som inte vill ha fler SMS från oss avanmäla ditt mobilnummer.