Publicerad

Försenad sophämtning trakt 1 & 2, Dala-Järna, Vansbros kommun

På grund av trasig sopbil har vår entreprenör meddelat att hämtningen kommer att försenas idag i Dala-Järna, Vansbros kommun. Sophämtning förväntas ske senare under dagen den 10 januari. Låt därför era kärl stå kvar vid hämtstället tills sopbilen har varit där.

Tänk på att placera kärlen så att de inte står i vägen för de fordon som ska sanda vägarna och göra dem framkomliga för sopbilen. Ställ kärlen på eller intill din infart, som längst 1,5 meter från vägen.

Det är viktigt att ni tar loss fastfrusna matavfallspåsar så underlättar ni chaufförens jobb och få hela kärlet tömt.