Publicerad

Akut reparation av Spillvattenledning i Djurmo, Gagnefs kommun

Ett akut problem med en spillvattenledning vid Movägen i Djurmo, Gagnefs kommun, gör att vi kommer att behöva gräva upp Movägen 37-48 för ombyggnation.

Arbetet kommer att inledas under kommande vecka (v.21) och sker etappvis under en längre period (ca 2 månader). Arbetet kommer att påverka framkomligheten i området och under en begränsad tid även åtkomligheten till en del fastigheter. Vi tillsammans med Dala Frakt kommer att arbeta för att begränsa ev. problem för boende.

Ledningarna för dricksvattnet är inte påverkade så alla kunder kan fortsätta dricka vattnet vi levererar.

Under arbetets gång kan vattenavstängningar komma att påverka vissa fastigheter, dessa meddelas inför berört tillfälle.

Mer information kommer. Vi ber om förståelse och ett bra samarbete runt detta nödvändiga arbete.

Med vänliga hälsningar Dala Vatten & Avfall

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms , där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.