Publicerad

Akut underhållsarbete i Hälla, Leksand

Uppdatering 2020-04-03

Arbetet är nu klart och vattnet är påkopplat.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.
_____________________________________________________________________________________________________________________

På grund av ett akut underhållsarbete har vi stängt av vattnet för boende på delar av Hälla Osträngsgattu i Leksand idag den 2/4 -2020.

Reparationsarbete pågår.

Vi återkommer med mer information under arbetets gång eller när vattnet är åter.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms