Publicerad

Akut underhållsarbete runt Villavägen, Dala-Järna

På grund av en akut vattenläcka har vi stängt av vattnet för boende på Stationsvägen och Villavägen i Dala-Järna den 27/11.

Tankvagn med vatten kommer att ställas vid Villavägen 9 idag den 27/11 ca. kl. 19:00. Ta med egna kärl!

Vi beräknar att vattnet skall vara åter den 28/11 ca. kl. 16:00.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms