Publicerad

Akut vattenavstängning i Lima, Leksand

På grund av en avgrävd vattenledning stänger vi nu av vattnet och reparerar ledningen som förser Lima i Leksand med vatten. Reparationsarbetet pågår och vi skickar sms till berörda fastigheter.

Ibland kan reparations och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk: http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html