Publicerad

Akut vattenavstängning Kärvsåsen, Rättvik

Vi har just nu problem med att leverera vatten till Kärvsåsen i Rättvik. Reparationsarbete pågår och beräknas vara klart senast kl 19:00 ikväll.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms