Publicerad

Akut vattenläcka i Ål-kilen, Leksands

kommun

En akut vattenläcka har upptäckts i Ål-kilen, Leksands kommun. Reparation kommer utföras under lördagen den 24/4. Vattnet kommer vara avstängt mellan kl. 08.00 - 16.00. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

En tankvagn kommer ställas upp från kl 9:30 under lördagen vid korsningen Korsgattu och Genstigen. Tag med egna kärl.

bland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.