Publicerad

Akut vattenläcka i Rättvik

Uppdatering 2020-03-15

Läckan är nu lagad och vattnet är åter. ____________________________________________________________________________________________________________________

På grund av en akut vattenläcka i Rättvik är nu Altsarbyn, Söderås, Bäck, Östergrav, Västergrav, Utanåker, delar av Gärdebyn samt Vidablick utan vatten. Reparationsarbete pågår och kommer troligtvis pågå under hela eftermiddagen och kvällen.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på www.dalavattenavfall.se/sms