Publicerad

Akut vattenläcka i Sifferbo, Gagnef kommun

En akut vattenläcka har under morgonen upptäckt i Sifferbo. Vattnet är avstängt under reparation och vattnet beräknas vara åter kl. 16.00.

Kartunderlaget för ledningsnätet i Sifferbo behöver uppdateras och du som är utan vatten uppmanas därför kontakta vår tekniker Tommy Rönnholm 0247-44176.

Uppdatering:
Vattenläckan är nu lagad och vattnet är åter tillbaka till samtliga fastigheter. Stort tack för hjälpen med att meddela er till oss kring huruvida ni hade vatten eller ej - vi har nu kunnat uppdatera ledningskartan ytterligare.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms