Publicerad

Akut vattenläcka i Tällberg, Leksands kommun

En akut vattenläcka i samband med reparation har uppstått i Tällberg, Leksands kommun. Vi har tvingats stänga av vattnet för berörda fastigheter i området runt Hotell Siljanstrand - reparation pågår och vi informerar berörda fortlöpande genom sms.

Uppdatering 2020-06-01

  • Kl 13:00: Vatten finns att hämta från en spolpost i korsningen Laknäs Siljansvägen / Eriklarsvägen.
    Ta med egna kärl!
  • kl. 15:50: Läckan är nu lagad och vi släpper på vattnet till samtliga fastigheter.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms