Publicerad

Akut vattenläcka Kvarngatan, Rättviks kommun

En akut vattenläcka har uppstått på Kvarngatan, Rättvik kommun. Reparationsarbete för att laga läckan kommer utföras mellan 8:00-17:00 torsdagen den 7 maj. Vi kommer under reparationsarbetet stänga vattnet för ca 20 st berörda fastigheter.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms