Publicerad

Akut vattenläcka på Åkerö i Leksand

Uppdatering: En spolpost finns nu tillgänglig för er som vill hämta vatten i korsningen Gamla Siljansnäsvägen och Rönnvägen. Medtag egna kärl.

En akut vattenläcka har upptäckts kring Gamla Siljansnäsvägen 26 på Åkerö i Leksand, ca 20 fastigheteter är för närvanade utan vatten då reparationsabete nu pågår. Vi beräknar att vara klara vid 20:00 ikväll.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

SMS har skickats till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms