Publicerad

Akut vattenläcka Sifferbo, Gagnefs kommun

En akut vattenläcka har uppkommit som påverkar vattenleveransen till Sifferbo och vissa delar av Djurmo, Gagnefs kommun. Vattnet kommer att vara avstängt under tiden reparationsarbete pågår. Vattnet beräknas vara tillbaka under dagen. Vi uppdaterar löpande.

Uppdatering 2021-10-05 kl. 08.00

Tankvagnen i Bäsna är borttagen men tankvagnen i Sifferbo finns kvar då en del kunder fortfarande upplever missfärgat vatten, dock är vattnet vitt till fägen vilket betyder att det finns luft i vattnet.

 

Uppdatering 2021-10-01 kl. 17:55

Vi har nu spolat ur ledningarna och därmed kunnat koppla på vattnet till alla hushåll igen. En viss del missfärgat vatten kan finnas kvar i ledningarna närmast era fastigheter, spola ur tills vattnet är klart igen.

Missfärgat vatten har även påverkat några kunder i Bäsna och en tankvagn har därfö placerats vid Bäsna handel och krog. Tag med egna kärl!


Uppdatering 2021-10-01 kl. 14:25

När vattnet släpptes på till samtliga kunder uppdagades att vattnet var kraftigt missfärgat. Vi spolar nu genom samtliga ledningar och vattnet är därmed åter avstängt. Arbetet förväntas pågå under hela eftermiddagen och fram på kvällen. En tankvagn kommer ställas vid hockeyplan i Sifferbo. Tag med egna kärl!

bland kan reparationsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms (Sidan öppnas i samma fönster), där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.