Publicerad

Akut vattenläcka Vålsveden, Rättvik

På grund av skada vid ett vägarbete påverkas en vattenledning mellan Vålsveden och fyrklöverns stugby. Reparationsarbete pågår och vattnet beräknas vara åter inom kort.

Uppdatering 2020-04-07
Ledningen är nu lagad.

Uppdatering 2020-04-06 kl. 10:45
Ledningen där läckan finns är nu bortkopplad och vattent leds om, alla berörda fastigheter ska därför ha fått vattnet åter.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.