Publicerad

Akut Vattenläcka vid skolan i Nås, Vansbro

Vi har fått en akut vattenläcka där skolan och boende på Arkivvägen i Nås nu är utan vatten. Tankvagn kommer att stå uppställd vid skolan för avhämtning av vatten med egna kärl. Vi jobbar just nu på att laga och det beräknas vara klart under dagen.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms