Publicerad

Ändrad sophämtningsplats - Trätäppvägen 37-45 i Mockfjärd, tisdag 1/12, Gagnefs kommun

På grund av ett grävarbete kommer inte sopbilen att kunna hämta avfallet vid fastigheterna på Trätäppvägen 37-45 i morgon tisdag 1 december.

För att vi ska kunna tömma kärlen för berörda fastigheter måste de placeras vid röd/orange markering på kartbilden nedan, det vill säga längs med Trätäppvägen vid eller mittemot husen med adress Trätäppvägen 49 och 38.

SMS skickas till berörda, vet du någon som inte har fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst.