Publicerad

Avbrott i fjärrvärmeleveransen Vikarbyn 171109 kl 08:00 till ca 14:00

Till följd av planerat elektriskt reparationsarbete i elledningsnätet Vikarbyn kommer det vara ett avbrott i fjärrvärmeleveransen.

Avbrottet i den elektriska leveransen till oss kommer att ske mellan kl 10-11:30. Vi behöver lite tid före och efter el avbrottet för att kunna säkerställa en säker drift.