Publicerad

Avloppsledning som flyter utanför reningsverket i Rättvik

En avloppsledning har flutit upp till ytan utanför avloppsreningsverket i Rättvik. Någon driftstörning för den finns ej men den flyter synligt vid ytan. Arbetet med att åtgärda detta är under behandling.

Uppdatering 2021-07-22
Ledningen är nu sänkt och förankrad till 1,5 meter under vattenytan och är märkt med bojar.

Uppdatering 2021-06-21
Ledningen är utmarkerad och kommer sänkas före 31/7.

Uppdatering 2021-05-16
Vi för samtal med lämpliga entreprenörer för att sänka ledningen på bästa sätt.