Publicerad

Avstängt vatten i Gärdebyn/Vidablick, Rättvik

På grund av en avgrävd vattenledning stänger vi nu av vattnet och reparerar ledningen som förser övre delarna av Gärdebyn samt Vidablick i Rättvik med vatten. Reparationsarbetet pågår och vi skickar sms till berörda fastigheter.

bland kan reparations och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk: http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html