Publicerad

Förnyelsearbete runt Krökbacken, Lima, Brändgärdet, Myran, Byggningen och Hjortnäsheden i Leksand

Under torsdagen 13 juni och måndagen 17 juni kommer vi att utföra ett förnyelsearbete på ledningsnätet i ovannämnda områden. På grund av arbetet kan förändringar av vattentrycket ske.

Ibland kan det under förnyelsearbeten bli tillfälligt med luft i ledningarna, vilket kan resultera i att när vattnet kommer tillbaka ser det missfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola då försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Även om det kan upplevas som obehagligt så är det ofarligt att dricka det missfärgade vattnet. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått sms-utskicket kan hen enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms.