Publicerad

Försenad slamtömning gör att vi tömmer även i morgon lördag 31/10 - Rättviks kommun

Eftersom den ordinarie slamtömningen i Sunnanhed, Sörboda, Norrboda och Dalbyn har blivit försenad kommer vår entreprenör även att tömma slamanläggningar i morgon lördag 31/10. Se till att det är lättframkomligt till din slamanläggning samt markera den gärna med en vimpel så att chauffören enkelt kan hitta den.

SMS skickas till berörda, vet du någon som inte har fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms