Publicerad

Försenad sophämtning, Åkerö, Leksands kommun

Sophämtningen i delar av trakt 4, Insjövägen, Lisselbyvägen, m.fl. är tyvärr försenad i dag tisdag 20/10 (se röda markeringar på kartbilden nedan som visar vilka områden där vi ej har tömt kärlen).

Om era kärl inte har blivit tömda - låt de stå kvar vid hämtstället så tömmer vi dem så snart vi har möjlighet.

Sms har skickats till berörda, om du inte har fått sms kan du anmäla dig till vår SMS-tjänst.