Publicerad

Försenad sophämtning i Gagnef 3/3

På grund av trasig bil blev inte hela trakt 10 tömd under tisdagen.

Låt kärlen stå framme tills vi har tömt dom, tänk på:

  • att se till att hålla rent från snö runt kärlen, ta bort eventuella plogvallar framför och runt kärlen, annars kan inte sopbilen lyfta dem.
  • att se till att matavfallspåsarna i kärlen är lösa så underlättar du chaufförens jobb och får hela kärlet tömt.

Ta gärna del av vår information kring sophämtning vintertid. Länk till annan webbplats.